Informații despre livare

1. Incheierea contractului de vânzare

Pentru produsele comercializate de către Nasul Roșu contractul de vânzare se va considera încheiat între Client și Nasul Roșu.
Validarea comenzii prin email nu garantează și livrarea tuturor produselor din comanda plasată. În cazul în care anumite produse din comandă devin indisponibile între momentul înregistrării comenzii și momentul transmiterii e-mailului de confirmare care reprezintă acceptarea comenzii, Nasul Roșu va notifica Clientul în acest sens, solicitând validarea comenzii fără produsele devenite indisponibile, fie prin transmiterea unui e-mail de confirmare a listei de produse, fie telefonic prin Serviciul de Relații cu Clienții. În cazul neobținerii de către Nasul Roșu în timp util pentru procesarea comenzi a confirmării listei de produse fără produsele devenite indisponibile, contractul de vânzare cu privire la produsele rămase în comandă și disponibile nu va fi considerat ca fiind valabil încheiat, Nasul Roșu neavând obligația de a onora comanda.

În cazul în care un produs comandat de către Client nu poate fi livrat de către Nasul Roșu din motive independente de voința acestuia, Nasul Roșu va informa Clientul în acest sens și îi va propune înlocuirea acestuia cu un produs similar cărui preț este apropiat de cel al produsului comandat, dar indisponibil.
Dacă acest lucru nu este posibil din partea Nasul Roșu sau Clientul nu dorește înlocuirea produsului, Nasul Roșu va returna contravaloarea produsului sub formă de voucher în contul Clientului de pe site, în termen de maxim 14 zile de la data la care
Clientul a luat la cunoștință acest fapt.

Clientul poate refuza primirea voucherului și poate solicita restituirea sumei respective în contul său bancar. Acesta operațiune se va realiza de către Nasul Roșu prin ordin de plată din contul său bancar în contul bancar al Clientului, cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de 14 zile de la data la care primește din partea clientului datele bancare necesare pentru transfer (nume si prenume, contul bancar în format IBAN și banca emitentă) în format editabil, nu sub formă de poză, pentru a evita erorile care pot apărea la transcrierea contului în format IBAN, conducând la întârzieri în efectuarea plății pentru suma necuvenită.

Nu există o limită inferioară sau superioară de valoare a comenzilor ce pot fi plasate prin intermediul website-ului, nasulrosu.ro Totuși se va ține cont că Nasul Roșu comercializează produse de natura alimentară sau nealimentară cu amănuntul, prin urmare Nasul Roșu își rezervă dreptul de a refuza comenzi la care anumite produse sau toate sunt solicitate în cantităti nejustificat de mari pentru consumul casnic.
Costul de livrare va fi suportat în totalitate de Client și se va regăsi evidențiat în factura proforma, apoi în factura fiscală, iar suma totală de plată va conține costul produselor și costul de livrare la care TVA-ul este de 19%. Acesta se calculează în funcție de greutatea produselor comandate, după cum urmează:
• 15 RON* pentru primul kg
• 1.1 RON* pentru fiecare kg suplimentar pâna la 50 kg/comandă
• 3 RON* pentru fiecare kg suplimentar ce depășește 50 kg/comandă
• 1 RON/km* în cazul expedițiilor efectuate în alte orașe decât cele cuprinse în lista orașelor în care Fan Curier are sucursală.
*preț cu TVA inclus
Serviciul de expedieri este disponibil în toată România, iar numărul localităților deservite fără a plăti taxa de kilometrii extra crește în fiecare an, în acest moment ajungând la 3.977 (la 20.04.2020). Lista se poate consulta aici: https://www.fancourier.ro/wp-content/uploads/2017/08/locatiiFAN.pdf
Pe website-ul nasulrosu.ro costul livrării este calculat de platforma curierului cu care acesta este integrat printr-un API.
Nasul Roșu nu aplică o taxă suplimentară sau o marjă comercială la taxa de livrare agreată și componentele ei (taxă de greutate extra și de kilometrii suplimentari) in contractul de servicii de curierat. Modificarea tarifelor de livrare poate surveni în urma creșterii sau scăderii tarifelor oferite de Curier către Nasul Roșu și poate fi operată oricând pe site, fără o notificare în prealabil, însă o comanda deja plasată va fi livrată cu taxa valabilă la momentul la care acesta a fost finalizată, indiferent dacă a fost achitată sau nu înaintea modificării tarifelor.

2. Plata produselor

Plata comenzilor realizate se poate efectua în următoarele modalități:
• Plata online prin card bancar
• Plata prin ordin de plată

Plata online care a fost finalizată prin introducerea datelor unui card bancar valid și confirmată printr-un PIN corect va fi imediat vizibilă în platfoma procesatorului de plăți, va apărea ca plată finalizată și va fi eligibilă pentru livrare în prima zi disponibilă. Clientul care a finalizat cu succes plata online pe site nu va trebui să întreprindă alte actiuni pentru a confirma efectuarea plății.

Dacă, din diverse motive care țin de funcționalitatea website-lui Nasul Roșu, conexiunea la internet sau expirarea sesiunii la Client, acesta din urmă va primi pe email imediat ce este posibil, dar nu mai târziu de 24 de ore, factura proformă care conține un link de plată unde Clientul poate efectua plata cu cardul online ce nu a fost posibilă la finalizarea comenzii.
Alternativ, Clientul poate primi un link de plată pe email, Nasul Roșu decizând care dintre alternative este mai rapidă și mai ușor de utilizat de către pentru Client.
În ambele cazuri în care Clientul plătește cu cardul (fie la finalizarea comenzi, fie ulterior folosind un link de plată), procesarea este facută de operatorul de plăți. Toate tranzacțiile bancare de pe website vor fi efectuate într-o manieră securizată, procesatorul de plăți fiind garantul acestei securități din punctul de vedere al efectuării plăților online și se obligă să protejeze toate datele și informațiile personale ce au legătură cu modalitățile de plată online.
În cazul în care Clientul plătește cu Ordin de plată, plata se finalizează în momentul în care suma înscrisă pe factura proformă intră în contul bancar Nasul Roșu și comanda va fi expediată în prima zi disponibilă de livrare. Perioada de decontare este variabilă și depinde de ora la care a fost efectuată plata și dacă este un transfer intra- sau interbancar, de aceea plata online cu cardul este de preferat datorită rapidițății cu care se procesează, în special pentru comenzile finalizate după ora 11 AM în ziua anterioară predării comenzii la Curier.

Clientul garantează Nasul Roșu că utilizarea mijlocului de plată ales nu încalcă nicio lege aplicabilă. Nasul Roșu își rezervă dreptul de a suspenda/anula orice comandă/livrare asupra căreia există suspiciuni cu privire la vreo acțiune ilegală sau frauduloasă privind modalitatea de plată.
Nasul Roșu își rezervă dreptul de a suspenda/anula toate comenzile/livrările în cazul refuzului efectuării plații de către instituțiile financiar-bancare (în cazul în care Clientul a ales să efectueze plata produselor online sau prin ordin de plată), fără nicio despăgubire sau notificare față de Client. Toate informațiile introduse în vederea efectuării unei plăți online (numărul cadrului, parola, data validității cardului) nu vor fi stocate pe serverele Nasul Roșu, ci vor fi procesate exclusiv de către unitățile bancare emitente ale cardurilor.

Factura proforma va fi eliberată pentru fiecare comandă în parte în mod automat pe site, imediat ce plata a fost finalizată cu succes. Factura fiscala aferentă unei comenzi online va fi emisă manual în format electronic, va fi trimisă de către Nasul Roșu pe email-ul Clientului și va putea fi descărcată și tipărită după cel mult 7 zile de la înregistrarea plății. Se va emite factură doar pentru comenzile achitate prin orice metodă de plată acceptată de Nasul Roșu. Facturile proforme neachitate în termen de 7 zile vor fi anulate, fiind urmate și de anularea comenzii.
Dacă se dorește emiterea unei facturi pe persoană juridică, Clientul va completa datele necesare în câmpurile special create pe website, iar Nasul Roșu va trimite factura fiscală cu aceste date pe email. Clientul este răspunzător de corectitudinea datelor atât pentru persoana fizică, cât și pentru cea juridică, iar modificări pe factura deja emisă se pot face doar în cursul lunii în care acesta a fost emisa.

3. Livrarea produselor

Livrarea produselor vândute de Nasul Roșu se face la adresa indicată de către Client în procesul efectuării comenzii, în ziua selectată dintre cele disponibile oferite de Nasul Roșu la finalizarea comenzii. Livrarea comenzilor la adresa indicată de către Client este asigurată de către partenerii contractuali - prestatori de servicii de curierat - denumiți „Curier” sau „Curieri”.

Clientul are obligația de a verifica corectitudinea informațiilor furnizate cu privire la numărul de telefon și adresa de livrare anterior validării comenzii (numarul de telefon mobil corect și complet în format 07XXXXXXXX, strada, numărul străzii, blocul/clădirea, numărul, etajul, codul interfonului, codul poștal). În cazul apariției unor erori la introducerea acestor informații, Nasul Roșu nu va fi responsabil pentru imposibilitatea livrării comenzii, livrarea cu întârziere a comenzii sau pentru orice alte consecințe. Localitățile unde este asigurată livrarea produselor fără cost suplimentar sunt indicate mai jos: https://www.fancourier.ro/wp-content/uploads/2017/08/locatiiFAN.pdf

Pentru localitățile care nu apar în listă, Clientul poate verifica costul livrării care va conține si km suplimentari pe site-ul Curierului: https://www.fancourier.ro/acoperire/ Serviciul de livrare door-to-door este indisponibil în anumite zone din țară, din cauza accesului dificil sau restricționat.
În aceste localități, livrările pot fi plasate și preluate de la cele mai apropiate agenții FAN Courier. Lista cu aceste localități poate fi accesată aici: https://www.fancourier.ro/wp-content/uploads/2020/02/Fisier-localitati-greu-accesibile-2016.pdf

La solicitarea Curierului, Clientul va face dovada identității sale, dacă este necesar, prin unul sau mai multe acte emise de autorități oficiale și va comunica numărul de comandă atribuit de către sistemul de vânzare și codul primit prin SMS de către Client de la Curier pe numărul de telefon indicat în comanda finalizată.
Clientul se obligă sa fie prezent la recepționarea comenzii la adresa indicată în comandă. În caz contrar, Clientul va suporta costul de transport aferent unei posibile noi livrări. În cazul în care Clientul nu este disponibil să recepționeze personal comanda, acesta va desemna o altă persoană în locul său.

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepționării comenzii în mod personal, comanda va fi livrată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier a numărului comenzii și și codului primit prin SMS de către Client de la Curier pe numărul de telefon indicat în comanda finalizată.
Nicio cerere de livrare a unei comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus. În cazul livrării la o locație aleasă de către Client, în situația în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepționa această comandă.

În cazul livrarii produselor vandute de Nasul Roșu, Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezenței acestuia la adresă pe data selectată în momentul validării comenzii pe website.
Dacă comanda nu a putut fi livrată de Curier la data selectată de client în cadrul unei comenzi finalizate pe website din motive care țin de Client (adresă greșită, număr de telefon incorect sau incomplet, destinatar negăsit la adresă, imposibilitatea Curierului de a ajunge la adresă și Clientul nerăspunzând la telefon, etc.), Nasul Roșu își rezervă dreptul de a refuza orice reclamație legată de calitatea produselor recepționate la o data ulterioară celei la care s-a încercat prima livrare de către Curier.

Dacă comanda nu a putut fi livrată de Curier la data selectată de client în cadrul unei comenzi finalizate pe website din motive care țin de Curier (zile libere legale, zile ce preced sărbătorile religioase importante din an, creșterea bruscă și imprevizibilă a numarului de colete ce trebuie livrate, starea de urgență, forța majoră, etc.) Nasul Roșu va asista Clientul în trimiterea unei reclamații scrise la Curier în care se solicită despăgubirea totală sau parțială a bunurilor deteriorate din cauza stocării de termen mai lung de 24 de ore în depozitul Curierului.

Clientul sau persoana desemnată se obligă să verifice la livrare starea produselor și să semnaleze orice problemă în termen de 24 ore de la data recepționării produselor. Ora recepționării produselor este ora înregistrată de Curier în procesul verbal de livrare, iar ora la care Clientul a făcut solicitarea este fie ora la care email-ul a fost primit de către Client la adresa contact@nasulrosu.ro, fie ora apelului la Serviciul de Relații cu Clienții la numarul de telefon 021 9780, apelabil de luni până vineri, între 9:00-19:00, convorbirea fiind înregistrată dacă se obține acordul Clientului înainte de preluarea apelului. Nasul Roșu se angajează să răspundă tuturor cererilor și reclamațiilor in maximum 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.

În caz de întârziere a livrării produselor comandate, Nasul Roșu sfătuiește Clientul să anunțe această întârziere contactând Serviciul Relații cu Clienții al Curierului pentru a putea găsi soluția optimă în vederea livrării produselor. Numarul/numerele de telefon ale Serviciului de Relații cu Clienții al Curierului vor fi trimise prin email o data cu numărul de AWB corespondent comenzii.

Dacă Clientului i s-a livrat alt produs decât cel comandat sau dacă Clientului i s-a livrat un produs pe care Clientul nu l-a comandat, Clientul este rugat sa semnaleze cât mai curând acest lucru la Serviciul de Relații cu Clienții la numarul de telefon 021 9780, apelabil de luni până vineri, între 9:00-19:00, pentru a returna produsul și a fi înlocuit cu cel corect, dacă este cazul. Reclamația trebuie plasată pe email-ul contact@nasulrosu.ro sau telefonic la numarul de telefon 021 9780, apelabil de luni până vineri, între 9:00-19:00, nu mai târziu de 24 de ore de la recepționarea comenzi și trebuie însoțită de poze ale produsului presupus ca fiind altul față de cel comandat și achitat.
Ora recepționării produselor este ora înregistrată de Curier în procesul verbal de livrare, iar ora la care Clientul a făcut solicitarea este fie ora la care email-ul a fost primit de către Client la adresa contact@nasulrosu.ro, fie ora apelului la Serviciul de Relații cu Clienții la numarul de telefon 021 9780, apelabil de luni până vineri, între 9:00-19:00, convorbirea fiind înregistrată dacă se obține acordul Clientului înainte de preluarea apelului.

Orice reclamație făcută după 24 de ore de la data și ora recepționării produselor nu va fi luată în considerare. Toate costurile de retur al produsului vor fi suportate de către Nasul Roșu, iar contravaloarea produsului lipsă va fi compensată printr-un voucher emis in termen de 14 zile sau suma va fi restituită in contul bancar indicat de Client in termen de 14 zile.

Pentru întârzieri în confirmarea comenzi mai mari de trei (3) zile lucrătoare, exceptând cazurile de forță majoră, astfel cum sunt definite în Termene și Condiții sau imposibilitatea funcționării website-ului care nu a permis vizualizarea comenzii, Clientul este îndreptățit să ceară anularea comenzii printr-un e-mail transmis la adresa contact@nasulrosu.ro sau la numărul de telefon 021 9780.